Redivo AB
Havrestigen 7, 13755 Tungelsta   –     –   Tel: 08-500 373 73   –   Fax: 08-551 141 42
 

Redivo AB är en redovisningsbyrå i Stockholm med erfaren och välutbildad personal. Vi erbjuder tjänster inom bland annat bokföring, löner, momsredovisning, bokslut, årsredovisning och deklaration. Våra uppdragsgivare finns bland annat inom industri, hantverk, reklamproduktion och detaljhandel.

Vi följer standarden Reko för att kvalitetssäkra de tjänster vi utför. Reko innehåller riktlinjer för hur arbetsprocessen ska organiseras och kvalitetssäkras för att uppnå hög kvalitet och tillförlitlighet i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen.

Att anlita en redovisningskonsult som är auktoriserad enligt Reko är en trygghet för uppdragsgivaren. Våra kunder sätter också värde på fördelen med att ha direkt kontakt med den person som utför och ansvarar för tjänsten.

För mer info, kontakta Christina Rönngren, auktoriserad redovisningskonsult SRF, tel. 0709-38 42 99